Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση

Η εταιρεία Fixmeapp δραστηριοποιείται στον χώρο της κατασκευής ιστοσελίδων και e-shop τα τελευταία δύο χρόνια. H κατασκευή ή αναβάθμιση των ιστοσελίδων βασίζεται στην πλατφόρμα WordPress.
Η Fixmeapp αναζητά υποψήφιο, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με front-end και back-end development σε συνεργασία με έμπειρο προγραμματιστή της εταιρείας.

Επιθυμητές Γνώσεις:
HTML , CSS, Javascript,
PHP, MySQL,
Wordpress

Είδος Εργασίας: Πρακτική άσκηση

Στοιχεία Υπευθύνου :
Καλούδης Αναστάσιος
Προγραμματιστής / Web Developer
τηλ: 6932412087

Στοιχεία Εταιρείας :
Αγ.Δημητρίου 162, Θεσσαλονίκη
τηλ: 2314035662
email: info@fixmeapp.gr
site: fixmeapp.gr