Δήλωση ομάδων ΘΕΩΡΙΑΣ μαθήματος Θεωρίες Μάθησης

Στα πλαίσια της θεωρίας του μαθήματος Θεωρίες μάθησης καλείστε να δηλώσετε μέσω της ακόλουθης φόρμας την τριμελή σας ομάδα.