Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών

Την Πέμπτη 17/01 η θεωρία του μαθήματος θα γίνει στην Α1. Θα ολοκληρωθούν οι παρουσιάσεις των εργασιών.
Κ.Ράντος