Τελική εξέταση Εργαστήριο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 Ιανουαρίου 2019.
Η ύλη της εξέτασης είναι το σύνολο των εργαστηριακών ασκήσεων.
Οι φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν στην εξέταση σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή σε τμήματα.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞEΤΑΣΗ_Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Οι φοιτητές πρέπει να προσέλθουν έγκαιρα στο χώρο του εργαστηρίου για την εξέταση και αυστηρά στην ώρα τους.