Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την επόμενη βδομάδα (Τετάρτη 19/10).
Κ.Ράντος