Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές – Ομαδικές Εργασίες

Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές – Ομαδικές Εργασίες

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημα «Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές» θα πρέπει να κάνουν ομαδική εργασία. Οδηγίες για την ανάληψη και την ολοκλήρωση καθώς και το έντυπο ανάληψης θέματος της εργασίας με τα μέλη κάθε ομάδας μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://195.130.93.18/pachidis/mra/index.html στις Ασκήσεις. Τα έντυπα ανάληψης θέματος εργασίας με τις ομάδες που μπορεί να αποτελούνται από 3-8 άτομα θα πρέπει να σταλούν στο διδάσκοντα το αργότερο μέχρι και την Κυριακή 16/10 στο e-mail: pated@teiemt.gr προκειμένου την Τρίτη 18/10 να καθοριστούν τα τελικά τμήματα.

Ο Διδάσκων

Δρ. Θεόδωρος Παχίδης