Ανακοίνωση Εργαστήριο Ψηφιακά Συστήματα (12/10-19/10)

Τα τμήματα του Εργαστηρίου Ψηφιακά Συστήματα για τις δύο επόμενες εβδομάδες διαμορφώνονται όπως παρουσιάζεται στο αρχείο pdf στον κοινό φάκελο drive http://goo.gl/s43lTI . Παρακαλούνται όλοι οι σπουδαστές να προσέρχονται εγκαίρως στο εργαστήριο.