Αρχιτεκτονική Νεφών – Εξέταση μαθήματος

Οι φοιτητές που θα δώσουν εξετάσεις στο μάθημα της Αρχιτεκτονικής Νεφών παρακαλούνται να διαβάζουν προσεκτικά τις ανακοινώσεις στο forum ανακοινώσεων του μαθήματος εδώ.