Αλλαγή ώρας εξέτασης μαθήματος Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση

Το μάθημα Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση θα εξεταστεί σήμερα κανονικά αλλά στις 14.30-17.00μμ λόγω αλλαγής του Πρόγραμματος Εξετάσεων.
Παρακαλούμε οι φοιτητές να προσέλθουν στη νέα ώρα.