Εξέταση- Προηγμενες Εφαρμογές Κινητών Συσκευών

Ενημερώνονται οι φοιτητές του μαθήματος ότι την ημέρα των εξετάσεων θα προσέλθουν ΜΟΝΟ τα μέλη των ομάδων που έχουν ΛΑΒΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ -EMAIL από τον Διδάσκοντα
Οι λοιπές ομάδες ΔΕΝ χρειάζεται να προσέλθουν