Αναβολή μαθήματος Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων την 16/03/2018

Λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε ερευνητική πειραματική δραστηριότητα, αναβάλεται το μάθημα θεωρίας του μαθήματος Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων την Παρασκευή 16/03/2018.
Η αναπλήρωσή του μαθήματος, θα γίνει τμηματικά κάνοντας τις επόμενες δύο εβδομάδες (23/3/2018 και 30/03/2018) από μία επιπρόσθετη ώρα.