Ανακοίνωση ομάδων – εβδ. παρακολούθησης ΘΔΜ (Ε)

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε σε δύο διαφορετικές καρτέλες τα ακόλουθα

  • Καρτέλα Τμήματα – Ώρες: Την ώρα που θα παρακολουθείτε το εργαστήριο
  • Καρτέλα Ομάδ.φοιτ.& εβδ. παρακολούθησης: Την ομάδα στην οποία ανήκετε και τις μέρες παρακολούθησης.
    Οι φοιτητές που ανήκουν στις 20 πρώτες ομάδες θα προσέλθουν σήμερα για μάθημα. Οι υπόλοιποι και όσοι δεν έχουν μπει σε ομάδα θα προσέλθουν την επόμενη εβδομάδα.
    Παραθέτω και τα email των συναδέλφων σας ώστε να επικοινωνήσετε μεταξύ σας