Ανάληψη Πτυχιακής Εργασίας

Οι φοιτητές/τριες που έχουν μοναδική εκκρεμότητα την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας και δεν έχουν βρει μέχρι στιγμής κάποιο θέμα πτυχιακής, να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο του Τμήματος (gpapak@cs.ihu.gr).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Γεώργιος Παπακώστας