ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ Θ. ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΠΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ)
ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ Θ. ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023