Ε. Βροχίδου–ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Πολυμέσα και Ηλεκτρικά Κυκλώματα)

Παρακαλώ δείτε και διαβάστε προσεκτικά στο moodle (του παλιού τμήματος), τις οδηγίες διεξαγωγής των εξετάσεων για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020, για την εξέταση των μαθημάτων:

1) Ηλεκτρικά κυκλώματα (Παρασκευή 11/09/2020, 10:30 – 12:30) — moodle/zoom
2) Πολυμέσα (Δευτέρα 14/09/2020, 08:30 – 10:30) — moodle/zoom

Μη ξεχάστε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις στο σύστημα courses.cs.ihu.gr.