Θ. ΠΑΧΙΔΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Θ. ΠΑΧΙΔΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Παρακαλώ δείτε και διαβάστε προσεκτικά στο moodle, στα μαθήματα, τις γενικές οδηγίες και τους κανόνες για την εξέταση των μαθημάτων:

1) Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές (Τρίτη 1/9/2020, 17:00 – 21:00)
2) Διαχείριση Έργων Λογισμικού – Ποιότητα Λογισμικού (Τετάρτη 2/9/2020, 10:30 – 13:30)

Ο Διδάσκων