Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Εργαστήριο

Όσοι φοιτητές που είχαν δηλώσει το μάθημα και δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν στην τελική εξέταση του εργαστηρίου που έγινε στις 09/6/20 λόγω των προβλημάτων της εξ αποστάσεως εξέτασης, μπορούν να συμμετέχουν στην επαναληπτική εξέταση που θα γίνει ΜΟΝΟ γι’ αυτούς την Δευτέρα 07/9/20 και ώρα 11:00 μέσω της πλατφόρμας zoom και θα είναι με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Η ύλη είναι αυτή που έχετε διδαχθεί στο εργαστήριο ( βλ. σύνδεσμο στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση)
Απαραίτητα εργαλεία για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης είναι να έχετε: την φοιτητική σας ταυτότητα, ‘καλό’ δίκτυο, μικρόφωνο/ηχείο και κάμερα, καθώς επίσης να μπορεί ο υπολογιστής σας να επεξεργαστεί έγγραφα .doc ,.xls, και .pdf.
Η σύνδεση σας θα πρέπει να γίνει 10 τουλάχιστον λεπτά νωρίτερα από την ώρα της εξέτασης, επιλέγοντας το σύνδεσμο που θα βρείτε στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση.
Λεπτομέρειες θα σας δοθούν με την ολοκλήρωση της σύνδεσή σας.