Βαθμολογίες και εξεταση στο εργαστήριο της Μηχανοργάνωσης Επιχειρήσεων

Για όσους έχουν γράψει πρόοδο στο μάθημα της Μηχανοργάνωσης Επιχειρήσεων θα βρείτε τη βαθμολογία στον σύνδεσμο στο τέλος της ανακοίνωσης.

Όσοι δεν έχουν γράψει πρόοδο ή δεν έγραψαν προβιβάσιμο βαθμό μπορούν να εξεταστούν την Πέμπτη 14/1 στις 16.00.

Βαθμοί προόδου Μηχανοργάνωσης Επιχειρήσεων