ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι – ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η ύλη εξέτασης του μαθήματος Μαθηματικά Ι, (από το βιβλίο παράδοσης) είναι η εξής:

Κεφ. 0 – Προκαταρκτικά
Κεφ. 1 – Όρια και συνέχεια
Κεφ. 2 – Παράγωγοι
Κεφ. 3 – Εφαρμογές των παραγώγων (μέχρι και 3.3)
Κεφ. 4 – Ολοκλήρωση (μέχρι και 4.4)

Σημείωση: Η εξέταση θα γίνει με ανοικτές σημειώσεις και το βιβλίο παράδοσης.

Ο Διδάσκων

Δρ. Γεώργιος Α. Παπακώστας