ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Βαθμολογίες και ημερομηνία τελικής εξέτασης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: 16-01-2020 ΩΡΑ: 16:00 – 18:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ LINUX. Εξεταστέα ύλη και βαθμολογίες εργασιών εργαστηρίων στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης
Την Πέμπτη 09-01-2020 ΚΑΙ ΩΡΕΣ: 16:00 – 18:00 στην αίθουσα των LINUX θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό εργαστήριο για όσους επιθυμούν να εξασκηθούν περαιτέρω πάνω στην εξεταστέα ύλη των εργαστηρίων.