Εξετάσεις Εργαστηρίων Ψηφιακά Συστήματα – Συστήματα Μικρουπολογιστών

Η εξέταση του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων Ψηφιακά Συστήματα – Συστήματα Μικρουπολογιστών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τελική Εξέταση Ψηφιακά Συστήματα Εργαστήριο 
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020
Αίθουσα: Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων
Ομάδες
ΟΜΑΔΑ Α   10.00 – 11.00 πμ
ΟΜΑΔΑ Α2 11.00 – 12.00 πμ
ΟΜΑΔΑ Β   12.00 – 13.00 μμ
ΟΜΑΔΑ Β2 13.00 – 14.00 μμ
ΟΜΑΔΑ Γ   15.00 – 16.00 μμ
ΟΜΑΔΑ Γ2  16.00 – 17.00 μμ

Τελική Εξέταση Συστήματα Μικροϋπολογιστών Εργαστήριο 
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020
Αίθουσα: Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων
Ομάδες
ΟΜΑΔΑ Α   10.00 – 11.00 πμ
ΟΜΑΔΑ Α2 11.00 – 12.00 πμ
ΟΜΑΔΑ Β   12.00 – 13.00 μμ
ΟΜΑΔΑ Β2 13.00 – 14.00 μμ

Τελική Εξέταση Συστήματα Μικροϋπολογιστών Εργαστήριο 
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020
ΑΙΘΟΥΣΕΣ Α1,Α2 
Ομάδα ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 15.00 – 16.00 πμ

Τελική Εξέταση Ψηφιακά Συστήματα Εργαστήριο   
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020
ΑΙΘΟΥΣΕΣ Α1,Α2 
Ομάδα ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 16.00 – 17.00 πμ

Το επαναληπτικό μάθημα Θεωρίας Συστήματα Μικροϋπολογιστών την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020
θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 17.00μμ στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.

Ο διδάσκων.