ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ – ΘΕΩΡΙΑ: Bαθμολογία ασκήσεων πράξης, πρόγραμμα παρουσιάσεων και ύλη εξέτασης

Οι βαθμολογίες της άσκησης πράξης, το πρόγραμμα παρουσιάσεων των ομάδων εργασίας και η ύλη εξέτασης είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης