Βαθμολογία ΘΕΩΡΙΑΣ Ψηφιακά Συστήματα

Η τελική βαθμολογία της Θεωρίας έχει αναρτηθεί στο ΝΕΟ moodle του μαθήματος (https://moodle.cs.ihu.gr/).