«Επιστημονικός Υπολογισμός» – Εξέταση Θεωρίας

«Επιστημονικός Υπολογισμός» – Εξέταση Θεωρίας

Κατά την εξέταση της Θεωρίας του μαθήματος «Επιστημονικός Υπολογισμός» οι εξεταζόμενοι μπορούν να φέρουν μαζί τους:
* Το σύγγραμμα του μαθήματος.
* Τις σημειώσεις από το moodle του μαθήματος.
* Δικές τους χειρόγραφες σημειώσεις.
* Συγγράμματα και σημειώσεις από άλλες πηγές.

Η διάρκεια εξέτασης θα είναι 1:30.