ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Ανακοινώνεται η δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 που γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας από τη σελίδα https://uniportal.ihu.gr/ από Δευτέρα 20-02-2023 έως και την Τετάρτη 01-03-2023. Οι δηλώσεις να υποβληθούν από σταθερό υπολογιστή και όχι από κινητό τηλέφωνο.

Οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής που είναι στο 8ο εξάμηνο θα δηλώσουν ξανά υποχρεωτικά την Πτυχιακή αλλά και την Πρακτική ΔΕ και μετά μαθήματα ΥΕ εφόσον τηρηθεί η σειριακή σειρά της δήλωσης μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Διαβάστε καλά τις προυποθέσεις λήψης πτυχίου απο τον Οδηγό Σπουδών το 3.3 προκειμένου να δηλώνετε σωτά τα μαθήματα ΥΕ και ΕΕ για κάθε εξάμηνο .

Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής σχετικά με τα εργαστήρια που δεν διδάσκονται δηλώνουν ως εξής:

1. Όσοι έχουν κοπεί από απουσίες θα συμπληρώσουν τις Δ.Μ από μαθήματα επιλογής.

2. Όσοι έχουν κοπεί από βαθμό θα συμμετέχουν στην τελική εξέταση των εργαστηρίων και θα δηλώσουν εργαστήρια. Εναλλακτικά μπορούν να συμπληρώσουν τις Δ.Μ από μαθήματα επιλογής.

.

Σημείωση: Τονίζεται ότι η επιτυχής ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων στις προβλεπόμενες προθεσμίες είναι ευθύνη των ίδιων των φοιτητών. Σε καμία περίπτωση η Γραμματεία δεν θα δηλώνει εκπρόθεσμα μαθήματα μετά από αίτημα των φοιτητών.:

Κατόπιν αυτού όλοι οι φοιτητές οφείλουν να εκτυπώνουν τη δήλωση μαθημάτων τους, μετά το στάδιο της επαλήθευσης για αποφυγή προβλημάτων και απόδειξη έγκυρης δήλωσης.

Εφιστάται η προσοχή στους φοιτητές καθώς δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μαθημάτων που δεν έχουν δηλωθεί,

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
2510462341-147
info@cs.ihu.gr