ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΕΜ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΤΟ MOODLE TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ