Έναρξη μαθημάτων

Το μάθημα «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ» του όγδοου εξαμήνου θα ξεκινήσει κανονικά τη Δευτέρα 22-02-2021 και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το περίγραμμα του μαθήματος και οι σχετικές οδηγίες σύνδεσης θα αναρτηθούν στο moodle.

Καλή αρχή με υγεία!

Ο διδάσκων