Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Εγγραφή στο Εργαστήριο

Η έναρξη του εργαστηρίου του μαθήματος «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση» θα γίνει 3/3/2021.
Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που θα δηλώσουν το μάθημα «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση» να εγγραφούν στο εργαστήριο μέχρι την Παρασκευή 26/2/2021, στη φόρμα.

Σημείωση: Οι φοιτητές/τριες που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το εργαστήριο τα προηγούμενα έτη θα δώσουν μόνον τελική εξέταση (συμπληρώστε στην φόρμα την επιλογή «ΤΕΛΙΚΗ»).

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας