Τηλεματική – Βαθμολογία Θεωρίας

Η βαθμολογία του μαθήματος «Τηλεματική και Ευρυζωνικά Δίκτυα – Θεωρία» έχει ανακοινωθεί στο moodle από τις 17 Φεβρουαρίου. Παρακαλούνται οι φοιτητές να δουν τις σχετικές ανακοινώσεις εδώ και εδώ.