Αρχιτεκτονική Νεφών – Βαθμολογία

Η βαθμολογία του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ» ανακοινώθηκε στο moodle του μαθήματος στην σχετική ανακοίνωση εδώ.