ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Αναζητούμε Web Developers για να ενταχθούν στην ομάδα μας και να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο τμήμα I.T. της εταιρείας μας.
Οι αρμοδιότητες του Web Developer περιλαμβάνουν τη συμμετοχή στην ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών ιστού, οι οποίες λειτουργούν παράλληλα με το ERP της εταιρείας.

Η θέσεις αναφέρονται στη Διεύθυνση I.T.
Πιο συγκεκριμένα:
Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

· Η εκπαίδευση και συμμετοχή στη διασφάλιση ομαλής λειτουργίας του ERP με εφαρμογές τρίτων

· Η εκπαίδευση και συμμετοχή στην ανάπτυξη εφαρμογών ιστού με PHP και Javascript

· Η εκπαίδευση και συμμετοχή στην ανάλυση και επίλυση αρχιτεκτονικών προβλημάτων και βελτιστοποίηση κώδικα

Επιθυμητά προσόντα:

· Γνώση πλαισίων ανάπτυξης σε PHP όπως Laravel, Synfony, Codeigniter

· Γνώση βάσεων δεδομένων MySQL και MS SQL Server και της γλώσσας SQL

· Γνώση στην ανάπτυξη διεπαφής χρήστη σε ιστό με τεχνολογίες JavaScript, HTML5, και CSS3

· Γνώση και εμπειρία σε συστήματα ελέγχου εκδόσεων και διαμοιρασμού κώδικα Git

· Δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων

· Επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικότητα

Παροχές:
Η εταιρεία προσφέρει δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση μέσα σε ένα ευχάριστο επαγγελματικό περιβάλλον.
Παρέχεται μεταφορικό μέσο από και προς την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Katerina Karfopoulou
Human Resources Director
Applied Psychology, M.Sc.
T. +30 23430 54027
M. +30 6986 546952
E. kkhr@doppler.gr