Τηλεματική Θεωρεία & Ασκήσεις Πράξης

Η Θεωρεία και οι Ασκήσεις Πράξης για το μάθημα Τηλεματική και Ευρυζωνικά Δίκτυα (Θ) θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 01/02/2021 στις 15:00 στον παρακάτω σύνδεσμο

LINK

Ο Διδάσκων
Κ. Βλυσνάκης