Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Τμήματα Εργαστηρίου

Οι δηλώσεις του εργαστηρίου δεν ήταν επαρκείς για τον σχηματισμό του Τμήματος Ε2 (19:00-20:00).
Συνεπώς όσοι φοιτητές/φοιτήτριες δήλωσαν το εργαστήριο θα συμμετάσχουν στο Τμήμα Ε1 (18:00-19:00).

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας