Τηλεματική και Ευρυζωνικά Δίκτυα Εργαστήριο

Το εργαστήριο για το μάθημα Τηλεματική και Ευρυζωνικά Δίκτυα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 01/02/2021 στις 19:00 στον παρακάτω σύνδεσμο

LINK

Ο Διδάσκων
Κ. Βλυσνάκης