ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Παρακαλώ δείτε το τροποποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα μόνο για το μάθημα «Τηλεματική και Ευρυζωνικά Δίκτυα». Το μάθημα θα ξεκινήσει κανονικά αυτή την εβδομάδα. Ανακοίνωση έναρξης και στοιχεία σύνδεσης θα αναρτήσει ο Διδάσκων Καθηγητής.

Ο Πρόεδρος