Τηλεματική – Αναπληρώσεις και Εξέταση Εργαστηρίου

Η αναπλήρωση του μαθήματος (θεωρία και εργαστήριο) που δεν έγινε στις 07/01, θα γίνει την Τετάρτη 19/01. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αντίστοιχη ανακοίνωση στο φόρουμ ανακοινώσεων του μαθήματος εδώ.

Επίσης όπως έχει ανακοινωθεί στα μαθήματα, η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει στις 28/01. Για όλες τις σχετικές πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το ακριβές πρόγραμμα, την ύλη αλλά και τις δηλώσεις των φοιτητών για το τμήμα της ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ οι φοιτητές να δουν την αντίστοιχη ανακοίνωση στο φόρουμ ανακοινώσεων του μαθήματος εδώ.