Εξέταση Εργασιών – Εργαστήριο – «Αναγνώριση Προτύπων»

Η εξέταση των εργασιών εργαστηρίου του μαθήματος «Αναγνώριση Προτύπων» θα γίνει την Τρίτη 25/1/2022 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ε1 – 09:00
Ε2 – 10:00
Ε3 – 11:00
Ε4 – 12:00

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας