Αρχιτεκτονική Νεφών – Πρόγραμμα αναπληρώσεων

Όπως ανακοινώθηκε και στα μαθήματα, το πρόγραμμα αναπληρώσεων του μαθήματος της Αρχιτεκτονικής Νεφών είναι το εξής:
1. Τετάρτη 19/01 στις 11:00 στην αίθουσα της Τηλεματικής.
2. Παρασκευή 21/01 στις 09:00 στην αίθουσα Α2 (την ημέρα εκείνη θα γίνει διπλό μάθημα).
3. Τετάρτη 26/01 στις 13:00 στην αίθουσα της Τηλεματικής.
4. Παρασκευή 28/01 στις 09:00 στην αίθουσα Α2 (την ημέρα εκείνη θα γίνει διπλό μάθημα).

Αν υπάρξει ανάγκη για αλλαγή οι φοιτητές θα ενημερωθούν σε εβδομαδιαία βάση με ανακοινώσεις στο φόρουμ ανακοινώσεων του μαθήματος εδώ.