ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ: Ειδικές Οδηγίες Εξέτασης Μαθήματος:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΞΑΜΗΝ0: 7
ΜΑΘΗΜΑ: ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡAΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣ. ΚΑΜΠΟΥΡΛΑΖΟΣ

Εξέταση από απόσταση την Τετάρτη 2 /9 /2020, ώρες 08:30 – 10:30.
Απαιτούμενο υλικό και λογισμό: Κάμερα, μικρόφωνο/ηχείο, MOODLE, zoom

Ειδικές Οδηγίες Εξέτασης Μαθήματος:

Βλέπε ανακοίνωση στο MOODLE του μαθήματος.