Τελική Εξέταση στο Εργαστήριο «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση»

Παρακαλούνται οι φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων που επιθυμούν να εξεταστούν στην τελική εξέταση του εργαστηρίου να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 31/05 στην Φόρμα. Η τελική εξέταση θα διεξαχθεί την Τρίτη 5/6, ενώ η ακριβής ώρα θα γνωστοποιηθεί σε επόμενη ανακοίνωση μετά το πέρας των δηλώσεων.

Ό Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας