Τελική Εξέταση στο Εργαστήριο «Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων»

Παρακαλούνται οι φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων που επιθυμούν να εξεταστούν στην τελική εξέταση του εργαστηρίου να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 31/05 στην Φόρμα. Η τελική εξέταση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 7/6, ενώ η ακριβής ώρα θα γνωστοποιηθεί σε επόμενη ανακοίνωση μετά το πέρας των δηλώσεων.

Σημείωση: Η εξέταση θα γίνει στην παλαιά ύλη που διδάχθηκε τα προηγούμενα χρόνια σε C/C++, ενώ οι σημειώσεις βρίσκονται στον σύνδεσμο.

Ό Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας