ΘΜΔ Εργαστήριο (Αλλαγές 4ης εργασίας)

Έχει αναρτηθεί στην ασύγχρονη σημαντική ανακοίνωση σχετικά με την 4η και τελευταία εργασία του εργαστηρίου των Θεωριών Διδασκαλίας και Μάθησης.