Τελική Εξέταση Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης (Θ)

Η εξέταση του μαθήματος Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης του 6ου εξ. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων στις 15.00μμ στο εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.