Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη – Τελική εξέταση

Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη – Τελική εξέταση

Όσοι φοιτητές υπέβαλαν εργασία στο μάθημα Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη αλλά δεν εξετάστηκαν, θα εξεταστούν μέσω skype στις 4/7/2022.
Απαραίτητη προυπόθεση είναι η δήλωση της επιθυμίας τους να εξεταστούν στο ακόλουθο λίνκ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U_HiPHlHp9zHZEA_qoe5WzUvd2mAJE9pSSklSA7akis/edit?usp=sharing
Η δήλωση πρέπει να έχει γίνει το αργότερο μέχρι 29/6/2022 ώστε να υπάρχει χρόνος προετοιμασίας του προγράμματος εξετάσεων. Μετά την 29/6/2022 δεν θα είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης. Το πρόγραμμα εξέτασης θα ανακοινωθεί την 1/7/2022.
Κατά την εξέταση θα συνδεθείτε στο skype με τον χρήστη lefteris.moussiades