Έναρξη Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου – Οδηγίες Εξέτασης

Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Εχθές ξεκίνησε η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου και μου δίνεται η ευκαιρία να σας υπενθυμίσω τους παρακάτω βασικούς κανόνες εξετάσεων:

1. Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στις εξετάσεις πρέπει:

α) να έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα ή άλλο στοιχείο αναγνώρισης με φωτογραφία, με ποινή αποκλεισμού από τις εξετάσεις εφόσον δεν τους αναγνωρίζει ο εισηγητής, οι επιτηρητές ή ο επόπτης,

β) να έχουν τα κινητά τους τηλέφωνα ΚΛΕΙΣΤΑ σε θέση που θα τους υποδείξουν ο εισηγητής, ο επόπτης ή οι επιτηρητές,

γ) να έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα μέσα (στυλό, υπολογιστή τσέπης, βοηθήματα που επιτρέπονται) που είναι απαραίτητα για την εξέταση,

δ) να βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής της εξέτασης πέντε τουλάχιστον λεπτά πριν από την τυπική ώρα έναρξης της εξέτασης.

2. Οι φοιτητές/τριες μόλις παραλάβουν τα θέματα και τις κόλλες οφείλουν να γράψουν σε αυτά το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό ειδικού μητρώου (Α.Ε.Μ.) όπου αυτό

απαιτείται.

3. Μετά την παράδοση των θεμάτων και την παροχή των όποιων διευκρινιστικών εξηγήσεων κρίνονται απαραίτητες από τον εισηγητή δεν επιτρέπεται:

α) η ανταλλαγή οποιουδήποτε αντικειμένου μεταξύ φοιτητών (υπολογιστής τσέπης, βιβλίο, χαρτί, μολύβι, κ.λ.π.),

β) η ομιλία μεταξύ των φοιτητών,

γ) η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή.

4. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να γράψουν το ονοματεπώνυμό τους και να υπογράψουν στην κατάσταση συμμετοχής στην εξέταση που θα τους δοθεί από τους επιτηρητές ΠΡΙΝ από την παράδοση του γραπτού τους και την έξοδό τους από την αίθουσα εξέτασης.

5. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παραδώσουν τα γραπτά τους πριν από την συμπλήρωση του προκαθορισμένου από τον εισηγητή χρόνου εξέτασης.

6. Η χρήση μάσκας κατά την διάρκεια της εξέτασης είναι υποχρεωτική.

7. Όπου στο πρόγραμμα υπάρχει η ένδειξη «ΌΛΕΣ» για τις αίθουσες που θα διεξαχθούν οι εξετάσεις, η συμπλήρωση των αιθουσών θα ξεκινάει από τις αίθουσες της ΣΔΟ που βρίσκονται στο χώρο του κυλικείου.

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος