ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν δηλώσει Τελική Εξέταση (αν δεν είχατε δηλώσει θα είναι ανοικτό προς δήλωση το σύστημα courses μέχρι την παραμονή της ημέρας εξέτασης) πως η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Ιουνίου στις 10:00π.μ στον εργαστηριακή αίθουσα ΕΠΥΣ. Θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο SQL Developer που είναι εγκατεστημένο στο εργαστήριο.

Η ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ του εργαστηρίου είναι η εξής:

-Δημιουργία Βάσης Δεδομένων (Δημιουργία πινάκων, περιορισμοί -κύρια, ξένα κλειδιά, not null, check, unique- εντολές insert, update, delete, select, κατάργηση πινάκων).

-Υποαναζητήσεις (Nested SQL Commands).

-Αναζητήσεις με ομαδοποίηση αποτελεσμάτων (Group by).

-Ένωση ή Εσωτερική Σύνδεση Πινάκων (ΙΝΝΕR JOINS) , Εξωτερική σύνδεση πινάκων (OUTER JOINS).

-Σύνδεση πινάκων με ομαδοποίηση αποτελεσμάτων (Join + Group By).

-Όψεις (Views), Οψεις σε συνδυασμό με joins.

-Δημιουργία Ευρετηρίων (CREATE INDEX).

-Ακολουθίες (SEQUENCES)

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Tο υλικό του μαθήματος βρίσκεται αναρτημένο στη νέα ασύγχρονη εκπαίδευση https://moodle.cs.ihu.gr. Μπορείτε επίσης να βρείτε τον ιστότοπο από την νέα ιστοσελίδα του τμήματος https://cs.ihu.gr επιλέγοντας το μενου Υπηρεσίες – Χρήσιμα.