Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα Εισαγωγή στην Java (Τεχνικές Προγραμματισμού στο Παλαιό πρόγραμμα) να μπουν στην σελίδα του μαθήματος στο moodle (link) και να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες ώστε να αξιολογήσουν το μάθημα. Τελική ημερομηνία 29/5/2022.