Άνοιγμα Εγγραφών στο ΙΜΤ MSc Program 2022-2023

International MSc program on Immersive Technologies – Innovation in Education, Training and Game Design (IMT)

    Διαθέσιμο παγκοσμίως μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

    Δεν απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού

    Καλλιεργεί πραγματικές επαγγελματικές δεξιότητες

    Ευέλικτη παρακολούθηση

    Παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Εγγραφες στο https://imt.ihu.gr/