Τελική εξέταση εργαστηρίου «Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών»

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7/6/2022, και ώρες 9:00-10:00 και 10:00-11:00 στο εργαστήριο ¨Δικτύων και Προγραμματισμού Υπολογιστικών Συστημάτων», σε όλη την ύλη η οποία περιλαμβάνει το Cryptool και το OpenSSL.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στο https://courses.cs.ihu.gr μέχρι και τις 5/6/2022.
Κ.Ράντος