Τελική Εξέταση Εργαστηρίου «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη»

Λόγω αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Ιδρύματος (βλ. παγετός) την Τετάρτη 09/01/2019, η προγραμματισμένη «Τελική Εξέταση» αναβάλλεται για την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 ώρες 16:30 – 18:00, 18:00 – 19:00 και 19:00 – 20:00 στην αίθουσα Windows-I.

Ο Διδάσκων Καθηγητής Δρ. Βασ. Καμπουρλάζος